gordongross

Berlin (Foto: Gordon Gross)

Berlin (Foto: Gordon Gross)

Tulpe im Botanischen Volkspark Pankow (Foto: Gordon Gross)

Tulpe im Botanischen Volkspark Pankow (Foto: Gordon Gross)

Apfelblüte (Foto: Gordon Gross)

Apfelblüte (Foto: Gordon Gross)

Frühling (Foto: Gordon Gross)

Frühling (Foto: Gordon Gross)

Taxi in NYC (Foto: Gordon Gross)

Taxi in NYC (Foto: Gordon Gross)

NYC (Foto: Gordon Gross)

NYC (Foto: Gordon Gross)